Materiały istotne dla udziału w Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów, uprzejmie informuję, że w zakładce Dla Studentów/Wydarzenia, zostały umieszczone materiały istotne dla udziału w warsztacie, tj. statut Spółki Akcyjnej, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem debaty i głosowania. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są wzięciem udziału
w warsztacie, uprzejmie proszę o wydrukowanie materiałów umieszczonych na stronie i zabranie ich ze sobą na symulację. Ponadto bardzo proszę o przyniesienie Kodeksów Spółek Handlowych.

Dla porządku przypominam, że warsztat odbywa się w czwartek, dnia 20 kwietnia 2017 r., w godzinach 9.45-11.15, w sali A2
w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4). Wstęp na symulację jest wolny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bardzo proszę o kontakt pod adresem jacek.zebala@gmail.com.

Serdecznie zapraszam,

Jacek Zębala
Sekretarz Katedry Prawa Handlowego


Data publikacji: 18 kwietnia 2017