Zaproszenie na konferencję naukową

Koło Naukowe Prawa Handlowego WPiA UKSW serdecznie zaprasza studentów WPiA UW do udziału w konferencji Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej, która odbędzie się w Auli Schumana, bud. 21 (AM) na ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie na WPiA UKSW, w dniu 10 maja 2017 r., w godzinach 10.00 – 15.00. 

Konferencja dotyczy problematyki reprezentacji spółek handlowych, poruszone zostaną takie tematy jak reprezentacja spółki kapitałowej w stosunkach z członkami zarządu, elektroniczna forma oświadczeń woli w prawie spółek handlowych, problematyka reprezentacji spółek z perspektywy sądu rejestrowego, reprezentacja Banku w upadłości, reprezentacja w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki. W szczególności poruszona zostanie kwestia wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255) do kodeksu cywilnego, prokury niewłaściwej łącznej. 

Prelegentami na konferencji będą wybitni specjaliści prawa handlowego: Prof. zw. dr hab. Marek Michalski, Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska, Dr Tomasz Szczurowski, Dr Justyna Dąbrowska, SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz. Konferencję poprowadzą prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski oraz dr Tomasz Szczurowski. 

Serdecznie zapraszamy!


Data publikacji: 26 kwietnia 2017