Informacje organizacyjne – XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, które opublikowane są w sekcji XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego/Informacje organizacyjne.

W komunikacie zawarte zostały w szczególności informacje dotyczące miejsca obrad Zjazdu, wysokości opłaty konferencyjnej, jak również sugerowanych przez organizatorów hoteli.

 


Data publikacji: 09 czerwca 2017