I Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska
zaprasza do udziału w

I  OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM
KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

w czasie którego zostanie wygłoszony wykład:
O metodzie badania prawa handlowego”
prof. Andrzej Szajkowski

 (Instytut Nauk Prawnych PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 17.00,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala 1.2

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego  w roku akademickim 2017/2018 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Sekretarza Katedry Prawa Handlowego (jacek.zebala@gmail.com).

Pobierz zaproszenie


Data publikacji: 05 listopada 2017