II Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska
Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UW

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet
Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPIA KUL

 Prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów
Kierownik Zakładu Prawa Handlowego WP UwB

 zapraszają do udziału w

II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) w Sali A3
w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) o godz.10.00-13.00.

Warsztat odbywać się będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu do głosowania na walnych zgromadzeniach, a udział w nim wezmą Pracownicy Naukowi i Studenci Wydziału Prawa UwB oraz Wydziałów Prawa i Administracji KUL i UW.

 Założeniem warsztatu jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników
w symulacji obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Partnerem II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej jest:

Szczegółowe informacje na temat warsztatów będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego WPiA UW.

Pobierz zaproszenie


Data publikacji: 06 listopada 2017