II Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej – materiały do pobrania

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dla Studentów/Wydarzenia, zostały umieszczone materiały istotne dla udziału w warsztacie, tj. statut „LIPOWEJ” Spółki Akcyjnej, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem debaty i głosowania. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są wzięciem udziału
w warsztacie, uprzejmie proszę o wydrukowanie materiałów umieszczonych na stronie i zabranie ich ze sobą na symulację. Ponadto bardzo proszę o przyniesienie Kodeksów Spółek Handlowych.

Dla porządku przypominamy, że warsztat odbywa się w czwartek, dnia 23 listopada 2017 r., w godzinach 10.00-13.00, w sali A3 w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Wstęp na symulację jest wolny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Sekretarzem Katedry Prawa Handlowego pod adresem jacek.zebala@gmail.com.

 


Data publikacji: 16 listopada 2017