I POSIEDZENIE NAUKOWE KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO- RELACJA

W dniu 27 listopada 2017 r. odbyło się I Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Posiedzenie  poświęcone było zagadnieniom metodologii badań naukowych w obszarze prawa handlowego. Referat wprowadzający pt. O metodzie badania prawa handlowego przestawił pan prof. dr hab. Andrzej Szajkowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W posiedzeniu uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi oraz studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, jak i przedstawiciele Wydziałów Prawa z innych polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również praktycy prawa – przedstawiciele Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, która jest Partnerem Otwatych Posiedzeń Naukowych w roku akademickim 2017/2018.

Wszystkim uczestnikom I Otwartego Posiedzenia Naukowego serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do udziału w kolejnych Otwartych Posiedzeniach Naukowych (szczegółowa agenda dostępna jest na stronie www.kph.wpia.uw.edu.pl )

Pobierz prezentację: O metodzie badania prawa handlowego.

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z wydarzenia:

image001
image004
image006
image005
image003
image002

 


Data publikacji: 04 grudnia 2017