II SYMULACJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ – RELACJA

Za nami II Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej, będąca wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziałów Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła się ona w dniu 23 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W warsztacie wzięło udział blisko stu uczestników: studentów, doktorantów i pracowników naukowych afiliowanych przy Zakładzie Prawa Handlowego UwB, Katedrze Prawa Handlowego KUL i Katedrze Prawa Handlowego UW.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia spółki „LIPOWA SA”, odbywających się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do głosowania udostępnionego przez firmę Unicomp WZA, uczestnicy warsztatu- akcjonariusze LIPOWA SA musieli zmierzyć się z szeregiem skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa handlowego, takich jak: kwestia komu przysługuje prawo głosów z akcji wchodzących w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, w którym momencie wygasa mandat prezesa zarządu i w jakich okolicznościach możliwe jest podjęcie uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Partnerem II Symulacji była firma UNICOMP- WZA, oraz wydawnictwo C.H. Beck.

                                

Poniżej prezentujemy relację fotograficzną z symulacji:

IMG_5951
IMG_5967
IMG_5992
IMG_5995
IMG_6061
IMG_6074
IMG_6083
IMG_6195
IMG_6211
IMG_6250
IMG_6258
IMG_6268
IMG_6293
IMG_6301
IMG_6318

Data publikacji: 05 grudnia 2017