Konferencja naukowa – Prosta Spółka Akcyjna: o potrzebie i skutkach wprowadzenia PSA do polskiego prawa spółek

Katedra Prawa Handlowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Zakład Prawa Gospodarczego
Szkoły Głównej Handlowej

 serdecznie zapraszają do udziału w

Konferencji Naukowej
Prosta Spółka Akcyjna: o potrzebie i skutkach wprowadzenia PSA do polskiego prawa spółek 

Celem konferencji jest poddanie naukowej analizie uzasadnienia wprowadzenia do polskiego prawa spółek nowego typu spółki kapitałowej pod nazwą Prosta Spółka Akcyjna, potrzeby wprowadzenia do polskiego prawa spółek Prostej Spółki Akcyjnej, skutków regulacji z punktu widzenia systemowej spójności typologii polskiego prawa spółek, skutków regulacji z punktu widzenia jej deklarowanych beneficjentów, czyli tzw. start-upów (a więc czy jest to rzeczywiście uproszczenie) oraz analiza kluczowych rozwiązań w kontekście reformowania polskiego prawa spółek kapitałowych. Skutkiem konferencji powinna być odpowiedź na pytanie, czy zaproponowana metoda reformy polskiego prawa spółek oraz jej efekt w postaci wprowadzenia obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej nowej spółki kapitałowej pod nazwą Prosta Spółka Akcyjna jest prawidłowa w świetle zasad techniki prawodawczej oraz ekonomicznej analizy prawa koncentrującej się na rzeczywistej potrzebie i efektywności zmian legislacyjnych. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie PSA jest należycie uzasadnione, czy rozwiązania w niej zawarte rzeczywiście rozwiązują problemy start-upów oraz czy w obszarach, gdzie reforma jest uzasadniona nie może być ona wprowadzona w ramach istniejącej typologii prawa spółek.

Konferencja odbędzie się 23 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Collegium Iuridicum II, przy ul. Lipowej 4 (s. A3).

Prosimy o rejestrację udziału w konferencji do dnia 16 lutego 2018 r. pod adresem: kph@wpia.uw.edu.plUdział w konferencji jest wolny od opłat. 

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: kph@wpia.uw.edu.pl.

Pobierz zaproszenie

 

Poniżej prezentujemy agendę Konferencji

Pobierz agendę


Data publikacji: 05 lutego 2018