III Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego – zaproszenie

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

zaprasza do udziału w
III OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO
w czasie którego zostanie wygłoszony wykład pt.:

Minority Shareholdings among Competitors and their Effect on Competition”
Prof. David Gilo (Tel Aviv University) 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00, Uniwersytet Warszawski, Collegium Iuridicum I, sala 209 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego w roku akademickim 2017/2018 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego (kph@wpia.uw.edu.pl).

Pobierz zaproszenie


Data publikacji: 24 marca 2018