V Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego – zaproszenie

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

zaprasza do udziału w

V OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

w czasie którego zostanie wygłoszony wykład pt.:

Podstawowe pojęcia-narzędzia prawa prywatnego na przykładzie prawa handlowego”

prof. dr hab. Józef Frąckowiak
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku o godzinie 17.00,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Collegium Iuridicum I, sala 403,
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego w roku akademickim 2018/2019 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego (kph@wpia.uw.edu.pl).

Pobierz zaproszenie


Data publikacji: 09 października 2018