VII Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego – zaproszenie

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

zaprasza do udziału w

VII OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

w czasie którego zostanie wygłoszony wykład pt.:

„Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.”

 sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Strzelczyk
(Izba Cywilna Sądu Najwyższego)
 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00,
Collegium Iuridicum I, sala 209,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego w roku akademickim 2018/2019 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego (kph@wpia.uw.edu.pl).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uczestnictwo w posiedzeniu nie wymaga uprzedniej rejestracji i jest wolne od opłat. 

Pobierz zaproszenie (PDF)


Data publikacji: 02 marca 2019