Kontakt

Kontakt z Katedrą (w tym w zakresie rejestracji tematów prac magisterskich) za pośrednictwem Sekretariatu Katedr Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego