Materiały istotne dla udziału w II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej – do pobrania.

Poniżej zamieszczone zostały materiały, które zostaną wykorzystane podczas II Symulacji Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej:

Bardzo prosimy o  wydrukowanie materiałów i zabranie ze sobą na Symulację. Ponadto prosimy o przyniesienie na symulację Kodeksów spółek handlowych.

Wstęp na symulację jest wolny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

II Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska
Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UW

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet
Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPIA KUL

 Prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz- Jakubów
Kierownik Zakładu Prawa Handlowego WP UwB

 zapraszają do udziału w

II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) w Sali A3
w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) o godz.10.00-13.00.

Warsztat odbywać się będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu do głosowania na walnych zgromadzeniach, a udział w nim wezmą Pracownicy Naukowi i Studenci Wydziału Prawa UwB oraz Wydziałów Prawa i Administracji KUL i UW.

 Założeniem warsztatu jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników
w symulacji obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Partnerem II Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej jest:

Szczegółowe informacje na temat warsztatów będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego WPiA UW.

Pobierz zaproszenie

 Zaproszenie na konferencję naukową

Koło Naukowe Prawa Handlowego WPiA UKSW serdecznie zaprasza studentów WPiA UW do udziału w konferencji Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej, która odbędzie się w Auli Schumana, bud. 21 (AM) na ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie na WPiA UKSW, w dniu 10 maja 2017 r., w godzinach 10.00 – 15.00. 

Konferencja dotyczy problematyki reprezentacji spółek handlowych, poruszone zostaną takie tematy jak reprezentacja spółki kapitałowej w stosunkach z członkami zarządu, elektroniczna forma oświadczeń woli w prawie spółek handlowych, problematyka reprezentacji spółek z perspektywy sądu rejestrowego, reprezentacja Banku w upadłości, reprezentacja w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki. W szczególności poruszona zostanie kwestia wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255) do kodeksu cywilnego, prokury niewłaściwej łącznej. 

Prelegentami na konferencji będą wybitni specjaliści prawa handlowego: Prof. zw. dr hab. Marek Michalski, Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska, Dr Tomasz Szczurowski, Dr Justyna Dąbrowska, SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz. Konferencję poprowadzą prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski oraz dr Tomasz Szczurowski. 

Serdecznie zapraszamy!

Podziękowanie za udział w Symulacji Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za udział w warsztacie – symulacji obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, która odbyła się 20 kwietnia 2017 roku w Collegium Iuridicum II podczas wykładu kursowego z prawa handlowego.

Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji, prof. Tomaszowi Giaro, że przybył na nasz warsztat.

Warsztat prowadzili Pracownicy i Doktoranci Katedry Prawa Handlowego: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, Artur Nowacki, Paweł Mazur, Michał Przychoda, Magdalena Zmysłowska.

Następny warsztat planujemy przeprowadzić jesienią 2017 roku.

Symulacja była możliwa dzięki życzliwości firmy UNICOMP- WZA, która zapewniła urządzenia i system elektroniczny do głosowania na zgromadzeniu.

Galeria zdjęć

Materiały istotne dla udziału w Symulacji – do pobrania.

Poniżej zamieszczone są materiały, które zostaną wykorzystane podczas Symulacji Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej:

Bardzo prosimy o  wydrukowanie materiałów i zabranie ze sobą na Symulację. Ponadto prosimy o przyniesienie na symulację Kodeksów spółek handlowych.

Wstęp na symulację jest wolny i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Symulacja Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie

SYMULACJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) w Sali A2

w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) o godz.9.45.

W symulacji, która odbywać się będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu do głosowania na walnych zgromadzeniach, wezmą udział Pracownicy Katedry: prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, dr hab. Artur Nowacki, a także Doktoranci.

Założeniem warsztatu jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników w symulacji.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Sekretarza Katedry Prawa Handlowego (jacek.zebala@gmail.com).

Pobierz zaproszenie