Kontakt

Sekretariat Zjazdu:

dr Anna Zbiegień-Turzańska
dr Anne-Marie Weber-Elżanowska
mgr Jacek Zębala

e-mail: zkph2017@wpia.uw.edu.pl

0

Korespondencję w sprawie XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego
prosimy kierować na adres:

Katedra Prawa Handlowego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

z dopiskiem: XI ZKPH

 

 

Informacje archiwalne