Organizatorzy

Organizatorem XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego jest Katedra Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Naukowy Zjazdu
prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Michał Romanowski

Komitet Organizacyjny Zjazdu
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska
dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
dr hab. Artur Nowacki
dr hab. Dominika Wajda

 

Informacje archiwalne