Zagadnienia tematyczne

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres tematyczny XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego z podziałem na panele.

 

 

 

Informacje archiwalne