XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego

Podziękowanie za udział w XI Zjeździe Katedr Prawa Handlowego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w XI Zjeździe Katedr Prawa Handlowego, który odbył się w dniach 21-22 września 2017 r. w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, która zamieszczona została na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem  kph.wpia.uw.edu.pl/zjazd.

Kierownik oraz Pracownicy
Katedry Prawa Handlowego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik oraz Pracownicy

Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowany przez naszą Katedrę

w dniach 21-22 września 2017 r.

XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego,

którego temat przewodni brzmi:

W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej
– efektywność zarządzania i nadzoru
”.

XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego odbędzie się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem Zjazdu umieszczonym w zakładce Harmonogram Zjazdu oraz szczegółowymi informacjami organizacyjnymi, które opublikowane zostały w zakładce Informacje organizacyjne.

Informacje archiwalne