II Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

zaprasza do udziału w

II  Otwartym Posiedzeniu Naukowym
Katedry Prawa Handlowego
w czasie którego zostanie wygłoszony wykład:

Online Finance for Small and Medium-Sized Companies

Prof. Dr. Rainer Kulms, LL.M. (Michigan)
(Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg,
China University of Political Science and Law, Pekin)

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 roku o godzinie 17.00,
w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim
Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego  w roku akademickim 2017/2018 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego (kph@wpia.uw.edu.pl).

Pobierz zaproszenie


Data publikacji: 16 stycznia 2018