Koło Naukowe Prawa Spółek

Koło Naukowe Prawa Spółek powstało przy Katedrze Prawa Handlowego w 2011 roku. Pomimo przerw w funkcjonowaniu, obecnie tworzy je niemal czterdzieści osób, które chcą rozwijać swoje zainteresowania związane z różnymi aspektami prawa spółek, mają energię do tworzenia i realizowania projektów naukowych skierowanych do studentów i doktorantów oraz chcą kreatywnie wykorzystać czas spędzony na wydziale prawa. Koło zrzesza nie tylko studentów IV lub V roku, którzy realizują przedmiot prawo handlowe, ale także tych młodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na drodze do zrozumienia tej gałęzi prawa, wobec czego rozpiętość merytoryczna spotkań Koła często wykracza poza zakres tematyki wyznaczanej przez ustawę Kodeks Spółek Handlowych.

Koło, niegdyś mało aktywne, dziś stara się organizować zarówno konferencję, której organizacja stała się już rokroczną tradycją, jak i pojedyncze spotkania oraz warsztaty, co udaje się dzięki pomocy ze strony nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kancelarii warszawskich. Koło podejmuje też, dzięki wsparciu ze strony Katedry, starania celem zorganizowania po raz pierwszy konkursu przedmiotowego z prawa handlowego.

Obecnie Koło podejmuje również współpracę z Katedrą Prawa Handlowego, której celem jest zorganizowanie w roku akademickim 2021/2022 Olimpiady Prawa Handlowego, która umożliwiać będzie nie tylko sprawdzenie swojej wiedzy z dziedziny prawa handlowego, ale także uzyskanie oceny końcowej z przedmiotem. Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć w zakładce „Dla studentów”.

Do ostatnich zorganizowanych przez Koło wydarzeń (od listopada 2020 roku do maja 2021) należą:

 • Czy zarobisz mniej za granicą? O tym, kogo dotkną zmiany w uldze abolicyjnej. – spotkanie poprowadziła dr Karolina Tetłak (WPiA UW). Stanowiło ono wprowadzenie do zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego oraz komentarz do wielu wątpliwości pojawiających się w prasie dot. tzw. ulgi abolicyjnej i jej ograniczenia.
 • Międzynarodowa rola spółek osobowych – spotkanie poprowadził dr Marcin Lachowicz (WPiA UW). Dr Lachowicz jeszcze szerzej nakreślił zagadnienie międzynarodowego prawa podatkowego i wyjaśnił uczestnikom, dlaczego spółki osobowe i kapitałowe mogą atrakcyjne nie tylko ze względów organizacyjnych, ale i podatkowych, a także jakie zagrożenia nieść może zbyt agresywne wykorzystywanie spółek w celach podatkowych.
 • ABC restrukturyzacji – warsztaty oraz ABC restrukturyzacji – warsztaty cz. 2 – cykl warsztatów poprowadzony przez adwokata, doradcę restrukturyzacyjnego Michała Węglińskiego. Pierwsze warsztaty poświęcone były wprowadzeniu do restrukturyzacji i wyjaśnieniu podstawowych pojęć wraz z praktycznymi komentarzami, zaś drugie poświęcone były najnowszym zmianom w prawie restrukturyzacyjnym i wpływie COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Grupy holdingowe – wpływ nowelizacji KSH – spotkanie poprowadził dr Piotr Moskała, prawnik w kancelarii SK&S, który skomentował obecny projekt prawa grup kapitałowych oraz zapoznał uczestników z różnymi innymi modelami aktualnie funkcjonującymi w Europie, na bazie których tworzony był projekt.
 • Akcja-dematerializacja. O pojęciu i istocie akcji na tle zmian w KSH. – spotkanie poprowadziła prof. Katarzyna Bilewska, partner w kancelarii Dentons. Prof. Bilewska skomentowała najnowsze zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji KSH oraz zapoznała studentów z wprowadzaną regulacją, jak również zwróciła uwagę na zagrożenia związane z lukami w niej obecnymi oraz pewnymi niejasnościami w brzmieniu przepisów.
 • Jakie są granice osobowości prawnej? O przebiciu zasłony korporacyjnej w polskim systemie prawnym. – spotkanie poprowadził dr Piotr Kuźnicki (WPiA UW), który zapoznał studentów z genezą koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej oraz obecnymi poglądami sądów w Polsce na możliwość jej zastosowania. Wraz z uczestnikami rozważał także zasadność wprowadzenia poprzez przepis tej koncepcji do polskiego prawa.
 • ECF – czyli o crowdfundingu udziałowym w polskim systemie prawnym. – spotkanie poprowadził dr Piotr Kuźnicki (WPiA UW), który zapoznał studentów z jednym z alternatywnych sposobów pozyskiwania kapitału, m.in. w drodze kreowania udziałów w spółek z o.o. poprzez pozyskiwanie inwestorów za pomocą platform internetowych.
 • Międzynarodowy Kongres Prawa Spółek Handlowych, który był dwudniowym wydarzeniem koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach z zakresu aktualnych nowelizacji oraz trendów w prawie europejskim.

Dla chętnych studentów: Rekrutacja do Koła jest cały czas otwarta. Wystarczy, że przyjdziesz na najbliższe spotkanie Koła lub napiszesz nam wiadomość na Facebooku (https://www.facebook.com/KNPrawaSpolek) lub maila.

Serdecznie zapraszamy!

 

Opiekunowie naukowi Koła:

prof. dr hab. Adam Opalski
Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
Instytut Prawa Międzynarodowego
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dominika Wajda
Katedra Prawa Handlowego
Instytut Prawa Cywilnego
Uniwersytet Warszawski

Członkowie Koła:

 1. Bartnicka Aleksandra
 2. Bałkowiec-Iskra Julia
 3. Ćwik Piotr
 4. Dębek Bartosz
 5. Grussy Konrad – Wiceprezes
 6. Jarota Eryk
 7. Karwowska Tina – Wiceprezes
 8. Kaufman Klaudia
 9. Kwiatkowski Dominik
 10. Milczak Filip
 11. Milejska Magdalena
 12. Molenda Anna
 13. Członkini zarządu

 14. Olszewska Natalia
 15. Pitucha Dominik
 16. Saładyk Bartosz
 17. Sitarski Jakub – Skarbnik
 18. Sobczak Anna
 19. Socha Michał
 20. Sus Mateusz – Prezes
 21. Szostak Aleksandra
 22. Szpinalska Wiktoria
 23. Tulej Bartosz – Sekretarz

*wymienieni z imienia i nazwiska wyłącznie członkowie, którzy udzielili zgody na publikację na stronie


Jedno ze spotkań integracyjnych koła, 2021 rok

Statut Koła Naukowego Prawa Spółek

Deklaracje członkowskie