Egzamin

Egzamin zdalny z prawa handlowego 2020/2021

Szanowni Państwo,

Egzamin z prawa handlowego odbędzie się 25. czerwca 2021 r. (w piątek), o godz. 12.00 na platformie Kampus i potrwa 45 minut.

Egzamin składa się z 50 pytań testowych, w tym 40 pytań jednokrotnego wyboru (gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i 10 pytań wielokrotnego wyboru (gdzie prawidłowa jest więcej niż jedna odpowiedź). Przy każdym pytaniu system podpowie, czy możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi („zaznacz właściwą odpowiedź”), czy też większej ich liczby („zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi”). Kolejność pytań jest losowa (układana przez system).

Za każdą prawidłową odpowiedź w części obejmującej test jednokrotnego wyboru można uzyskać 1 punkt. Przy pytaniach wielokrotnego wyboru 1 punkt przyznaje się w przypadku wskazania wszystkich prawidłowych odpowiedzi (i tylko prawidłowych).

W sumie z egzaminu można uzyskać 50 punktów.

Punktacja: 26 punktów – 3; 30 punktów – 3+; 35 punktów – 4; 38 punktów – 4+; 40 punktów – 5; 45 punktów – 5!

Egzamin obejmuje zagadnienia wskazane w opisie przedmiotu prawo handlowe w systemie USOS (prawo handlowe – część ogólna, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo umów handlowych – czynności handlowych).

Możliwe są trzy podejścia do egzaminu w ramach przewidzianego limitu czasowego (do godz. 12.45), tj. egzamin zamyka się o wskazanej godzinie, bez względu na to, kiedy rozpocznie się kolejne podejście. Kolejne podejścia do egzaminu przewidziane są dla sytuacji awaryjnych (problemów technicznych); w ich braku wystarczy podejść do egzaminu jeden raz. System zapisze najlepsze podejście. Pytania wyświetlają się pojedynczo na stronie, metodą sekwencyjną (tj. nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych pytań w ramach danego podejścia).

Życzymy Państwu powodzenia!

Zespół przygotowujący egzamin

Informacja o warsztatach powtórkowych z prawa handlowego

Uprzejmie informujemy, że warsztaty powtórkowe z prawa handlowego poprowadzi Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. Katarzyna Bilewska.

Odbędą się one 3 czerwca 2020 r. w godz.9.45- 11.15.

Link do spotkania: meet.google.com/bwa-vzns-mfo

 

Komunikat Kierownika Katedry Prawa Handlowego z dnia 27.5.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że:

  1. Obowiązuje stan prawny z daty egzaminu;
  2. Zarządzenie kierownika Katedry Prawa Handlowego z dnia 27 kwietnia 2017 r. utraciło moc i nie obowiązuje;
  3. Zakres merytoryczny egzaminu jest określony sylabusem przedmiotu Prawo handlowe.

 

dr hab. Katarzyna Bilewska, Prof. UW

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu z prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018

Pobierz PDF