Współpracownicy

dr Paweł Popardowskidr Alexander Martin Juranek - Sekretarz naukowy Katedry

– doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Spółek organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany z Izbą Cywilną Sądu Najwyższego RP; początkowo jako asystent sędziego (2010-2018), członek Biura Studiów i Analiz SN (2018-2021), obecnie – specjalista ds. orzecznictwa. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, cywilnego i rolnego. Pracował naukowo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

e-mail: p.popardowski@sn.pl

 

– doktor nauk prawnych, stypendysta the Max Planck Society (2020, 2022) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023). Visiting Research Fellow w Max Planck Institut für ausländiches und internationales Privatrecht w Hamburgu (2021, 2022). Ukończył z wyróżnieniem (summa cum laude) jednolite stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo. Członek stały zespołu ds. badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji w zakresu prawa cywilnego, w tym współautor komentarza do grup przepisów Kodeksu cywilnego. Sprawuje funkcję kierownika jednego z największych biur rektorskich administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego.

dyżur: odbywa się zgodnie z komunikatami w systemie USOS:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=391308
e-mail: am.juranek@wpia.uw.edu.pl