Regulacje wewnętrzne

Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych z prawa handlowego  obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Kierownika Katedry Prawa Handlowego nr 1/2018
Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Katedrze Prawa Handlowego

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Kierownika Katedry Prawa Handlowego nr 1/2018 – Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Katedrze Prawa Handlowego

Wyciąg z Uchwały Rady Wydziału dot. hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UW

Wzór sprawozdania z hospitacji

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych z prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Kierownika Katedry Prawa Handlowego nr 2/2017
Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych z prawa handlowego

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Kierownika Katedry Prawa Handlowego nr 2/2017 – Szczegółowe zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych z prawa handlowego

Wyciąg z Uchwały Rady Wydziału dot. hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UW

Wzór sprawozdania z hospitacji

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu z prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018

Pobierz PDF